softschools.com

Kwanzaa Hangman GameKwanzaa Word Search Game
Kwanzaa Word Scramble Game
Kwanzaa ABC Sort Game (Words Sort)

Kwanzaa Worksheets
Kwanzaa Word Search worksheet
Kwanzaa Word Scramble worksheet
Kwanzaa Word Shapes worksheet
Kwanzaa Math Puzzle worksheet
Kwanzaa Spelling word list worksheet

Hangman Games